اضافه کردن گزینه جدید به منوی پشتیبانی whmcs به پنل هاست خود رفته و در جايي که whmcs را نصب کرديد برين بعد به مسير زير و فايلي به نام support.php بسازيد و بعد اديت کنيد و کد زير دا در آن کپي کنيد.
includes/hooks
کد PHP:

<?php
 
use WHMCS\View\Menu\Item as MenuItem;
 
add_hook('ClientAreaPrimaryNavbar'1, function (MenuItem $primaryNavbar)
{
    if (!
is_null($primaryNavbar->getChild('Support'))) {
        
$primaryNavbar->getChild('Support')
            ->
addChild('Emergency Contacts', array(
                
'label' => 'Emergency Contacts',
                
'uri' => 'domain.com',
                
'order' => '100',
            ));
    }
});
در قسمت uri آدرس مورد نظر را وارد کنید