هاست آیسانکو تخفیف 50 درصی برای کلیه سرویس های خود درنظر گرفته است
قیمت های مارا با سرویس دهدگان مقایسه کنید
my.isaanco.com
فضاي هاست = 1 گيگابايت
ترافيک ماهانه = 10 گيگابايت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
25000تومان
فضاي هاست = 2 گيگابايت
ترافيک ماهانه = 20 گيگابايت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
30000 تومان
فضای هاست =8 گيگابايت
ترافیک ماهانه = 80 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
دامنه رایگان ir-net.ir
70000 تومان