جهت اضافه کردن منو به whmcs به پنل هاست خود رفته و در جایی که whmcs را نصب کردید برین بعد به مسير زير برین و فايلي به نام Menuservices.php بسازيد و بعد اديت کنيد و کد زير دا در آن کپي کنيد.
includes/hooks


کد PHP:

   <?php
use WHMCS\View\Menu\Item as MenuItem;

add_hook('ClientAreaPrimaryNavbar'1, function (MenuItem $primaryNavbar)
    {

    
$primaryNavbar->addChild('Servers')
                ->
setOrder(11);
                
    
$primaryNavbar->getChild('Servers')
                ->
addChild('Dedicated Server')
                ->
setUri('https://fratechnology.com/billing/cart.php?gid=1')
                ->
setOrder(1);
    
    
$primaryNavbar->getChild('Servers')            
                ->
addChild('Cloud Server')
                ->
setUri('https://fratechnology.com/billing/cart.php?gid=3')
                ->
setOrder(2);
});
در اينجا ميتوانيد به جاي کلمه servers از "محصولات ما" استفاده کنيد/فقط بايد در کليه جاهايي که از کلمه srvers استفاده شده کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد -----> $ primaryNavbar->getChild('Servers')

کد هاي زير را تغيير بدين:
->addChild('Dedicated Server') نام سرويس را در اينجا وارد کنيد
-> setUri('https://fratechnology.com/billing/cart.php?gid=1') آدرس را در اينجا وارد کنيد
براي جا به جايي منو عدي که در رو به روي کد زير قرار دارد را تغيير دهيد:
->setOrder(11);

---------------------------------------------------------------------------
در صورت هرگونه سوال ميتواني با آي دي تلگرام ما در ارتباط باشيد
@isaanco