تغییر آدرس اخبار در منوی پشتیبانی whmcs به پنل هاست خود رفته و در جايي که whmcs را نصب کرديد برين بعد به مسير زير و فايلي به نام Announcements.php بسازيد و بعد اديت کنيد و کد زير دا در آن کپي کنيد.
includes/hooks
کد PHP:

  
use WHMCS\View\Menu\Item as MenuItem;
 
add_hook('ClientAreaPrimaryNavbar'1, function (MenuItem $primaryNavbar)
{
    
$navItem $primaryNavbar->getChild('Support');
    if (
is_null($navItem)) {
        return;
    }
 
    
$navItem $navItem->getChild('Announcements');
    if (
is_null($navItem)) {
        return;
    }
 
    
$navItem->setUri('https://www.example.com/3rdpartyblogsystem');
 
}); 

در قسمت seturi آدرس دلخواه خود را وارد کنید